TARA Akshar+

Adult Literacy Program
"Providing literacy solutions to empower lives"

Implementation Partners

# State Organization
1 Madhaya Pradesh Asha Gram Trust
2 Madhaya Pradesh Byepass Sansthan
3 Madhaya Pradesh Darshna
4 Madhaya Pradesh GVM
5 Madhaya Pradesh CDC
6 Madhaya Pradesh Recha
7 Madhaya Pradesh Srub
8 Madhaya Pradesh Naman Sewa Samiti
9 Jharkhand SLADS 
10 Jharkhand SPAR 
11 Jharkhand LHS 
12 Jharkhand CHESHIRE HOME 
13 Jharkhand SMS 
14 Jharkhand Pragatl Luyadih
15 Jharkhand Jan Utthan Samithi 
16 Jharkhand SGVV, Ranchi 
17 Jharkhand TCDR 
18 Jharkhand Vikash Foundation, Ranchi 
19 Jharkhand CSS 
20 Jharkhand KBET 
21 Jharkhand YMCA 
22 Jharkhand GVT 
23 Jharkhand SPAR 
24 Jharkhand GNK 
25 Jharkhand SGVK 
26 Jharkhand IDAS (SPAR) 
27 Jharkhand LGSS 
28 Jharkhand CCDS 
29 Jharkhand GSKVM 
30 Jharkhand NARMADA 
31 Jharkhand SGVK 
32 Jharkhand RAISE 
33 Jharkhand NBJK 
34 Jharkhand PRAYAS, Hazaribaah 
35 Jharkhand LPK 
36 Jharkhand HZB 
37 Jharkhand Sansthan 
38 Jharkhand Aaraaati SPAR 
39 Jharkhand Gramudav Chetna Kendra' 
40 Jharkhand Vikash Kendra 
41 Jharkhand Srijan Faundation 
42 Jharkhand JMJK 
43 Jharkhand JSP 
44 Jharkhand Lok Prerna, Deoghar 
45 Jharkhand Gram Jyothi 
46 Jharkhand GSSS 
47 Jharkhand VBF,Dumka 
48 Jharkhand Adivasi Kalyan Parishad (JUDAV)
49 Jharkhand JUDAV 
50 Jharkhand Lok Jagriti Kendra 
51 Jharkhand Lok Deep Madhupur 
52 Jharkhand Prerna Bharti 
53 Jharkhand Chetna Vikas 
54 Jharkhand Yam India 
55 Jharkhand Jai Vashundhra 
56 Bihar Mukti Niketan 
57 Bihar Pariwar Vikas, Chandrashekhar 
58 Bihar RMPK 
59 Bihar Abhivan 
60 Bihar Mahila Sewak Samaj 
61 Bihar BALSK 
62 Bihar NBSKPK 
63 Bihar Arpan Gramin Vikas Samiti 
64 Bihar Bihar Sewa Samiti 
65 Bihar GVP 
66 Bihar Abhigyan Disha 
67 Bihar GPSVS 
68 Bihar Bihar Sewa Samiti 
69 Bihar Nidan 
70 Bihar Kanchan Sewa Ashram 
71 Bihar IDF 
72 Bihar BDVS 
73 Bihar MBJS 
74 Bihar Vikas Vihar 
75 Bihar Nav Jagriti 
76 Bihar FSS 
77 Bihar Shaktivardhini 
78 Bihar Mahila Vikas Samiti 
79 Bihar GNM 
80 Bihar Bihar Sewa Sansthan, Nawada 
81 Uttar Pradesh BJSA
82 Uttar Pradesh VGVESS
83 Uttar Pradesh CREDA
84 Uttar Pradesh SVSS
85 Uttar Pradesh CWWA
86 Uttar Pradesh SARTHAK
87 Uttar Pradesh CREATE
88 Uttar Pradesh PRERNA
89 Uttar Pradesh Sushrusha Samiti
90 Uttar Pradesh GRASES
91 Uttar Pradesh SRF
92 Uttar Pradesh SSAR
93 Uttar Pradesh PGSS 
94 Uttar Pradesh Sanchit Vikash Sansthan 
95 Uttar Pradesh SVSSKS 
96 Uttar Pradesh DISA 
97 Uttar Pradesh OGVS 
98 Uttar Pradesh Dawad Memorial Christian Gramin Sewa Samiti
99 Uttar Pradesh GMRPK 
100 Uttar Pradesh PGSS 
101 Uttar Pradesh PSS 
102 Uttar Pradesh YCK (PGSS) 
103 Uttar Pradesh GRVS 
104 Uttar Pradesh Samudhan 
105 Uttar Pradesh JVSKS 
106 Uttar Pradesh PRDTI 
107 Uttar Pradesh Balwadi Nirval Sewa nan Kalakendra Samithi 
108 Uttar Pradesh Jan Sewa Sansthan (PRDTI) 
109 Uttar Pradesh ASCS 
110 Uttar Pradesh GVS 
111 Uttar Pradesh Shushrusha Samiti 
112 Uttar Pradesh FORRAD (Adivasi Sewa Sansthan) 
113 Uttar Pradesh FORRAD( Sarvoday Sawa Ashram) 
114 Uttar Pradesh Damini Simithi (ABSSS) Krishnarpit Sewa Ashram, Attara
115 Uttar Pradesh ABSSS 
116 Uttar Pradesh Palha Kol Vikas Samiti 
117 Uttar Pradesh ABSSS 
118 Uttar Pradesh KSA (ABSSS) 
119 Uttar Pradesh Gram Unmesh Sansthan 
120 Uttar Pradesh Abhiyan , Banda 
121 Uttar Pradesh Panchayal Adhayan Sandharv Kendra, Daudi (SSK) 
122 Uttar Pradesh SSK 
123 Uttar Pradesh PACE 
124 Uttar Pradesh Rahee Foundation, Sitapur 
125 Uttar Pradesh Swaswat Sahbhagi Sansthan, Sitapur 
126 Uttar Pradesh Sarathi Development Foundation
127 Uttar Pradesh GEAG 
128 Uttar Pradesh DEHAT 
129 Uttar Pradesh Sahas Seva Sansthan, Bahraich
130 Uttar Pradesh BGSVS 
131 Uttar Pradesh Vatsalya 
132 Uttar Pradesh IISD 
133 Uttar Pradesh PANI 
134 Uttar Pradesh Pratinidhi 
135 Uttar Pradesh Nirman Sewa Sansthan 
136 Uttar Pradesh Sramik Bharti Sangathan 
137 Uttar Pradesh Lokarpan 
138 Uttar Pradesh Sarvodaya Ashram 
139 Uttar Pradesh Laxmi Foundation 
140 Uttar Pradesh IRTDI 
141 Uttar Pradesh PEPUS 
142 Uttar Pradesh Bhartiya Jan Seva 
143 Uttar Pradesh Lok Mitra 
144 Uttar Pradesh Pratapgarh Gramutthan Sansthan 
145 Uttar Pradesh Lok Priya Janhit Seva Sansthan 
146 Uttar Pradesh Jan Sewa Samiti, Pratapgrah 
147 Uttar Pradesh Adarsh Sikashan Samiti 
148 Uttar Pradesh Awadh Sewa Sansthan 
149 Uttar Pradesh JPSS 
150 Uttar Pradesh GVSS 
151 Uttar Pradesh TC 
152 Uttar Pradesh Divya Jyoti Sewa Niketan 
153 Uttar Pradesh SEWA 
154 Uttar Pradesh Bharat Gramodhyog Vikash Samiti orai Jallaun 
155 Uttar Pradesh Bharat Gramodhyog Vikash Samiti, Orai,  Jallaun 
156 Uttar Pradesh Gyan Bharitya Trust, Orai, Jallaun 
157 Uttar Pradesh Gram Unit Sansthan, Mahoba 
158 Uttar Pradesh Arudoday Sewa Sanslhan Mahoba 
159 Uttar Pradesh PASK, Banda 
160 Uttar Pradesh Antoday Sewa Sansthan, Mahoba 
161 Uttar Pradesh Bundelkhand Sewa Sansthan, Mahoba
162 Rajasthan Nari Utthan Sansthan
163 Rajasthan READ India
164 Haryana SRC - Haryana
165 Haryana Sehgal Foundation